Hypertensie (te hoge bloeddruk)

Bij een hoge bloeddruk staan uw bloedvaten voortdurend onder een hoge druk. Los van de schade die dat kan geven op uw bloedvaten, kan het ook tot schade leiden aan bijvoorbeeld uw hart, hersenen, ogen en nieren.

37% van de mannen en 26% van de vrouwen tussen de 30 en 70 jaar heeft een hoge bloeddruk (RIVM, 2012). Uw bloeddruk is te hoog als de bovendruk (systolische druk) meer dan 140 en/of de onderdruk (diastolische druk) meer dan 90 mmHg is. Bent u 60 jaar of ouder en verder gezond, dan wordt vaak een bovendruk van maximaal 160 mmHg aangehouden.

Overgewicht en een ongezonde voeding kunnen de bloeddruk verhogen. Bij Diëtist Amsterdam kijken we samen hoe we uw bloeddruk kunnen verlagen.

Aanpak hypertensie

Als uw gewicht te hoog is, helpt het om af te vallen. De aanpak voor gewichtsverlies vindt u onder overgewicht/obesitas. Daarnaast nemen we uw voedingspatroon door en kijken naar het zoutgehalte in uw voeding en bepaalde bloeddrukverhogende voedingsmiddelen. Samen kijken we wat gezondere alternatieven voor u kunnen zijn. Gelukkig bestaan er ook bloeddrukverlagende voedingsmiddelen, die we aan uw dieet kunnen toevoegen.

Ook interessant om te lezen: