Gesloten van 18 juli tot en met 12 augustus 2022
Als u verwezen bent door het OLVG inzake het jodium-arme dieet, stuur dan een e-mail met uw  telefoonnummer. Binnen 2 werkdagen neem ik contact met u op.
Zoekt u met spoed een diëtist, dan kunt u een andere diëtist bij u in de buurt zoeken via: https://nvdietist.nl/vind-een-dietist/.

Closed from July 18 until August 12, 2022
If you have been referred by the OLVG hospital concerning the low iodine diet, please send an e-mail with your telephone number. You will be contacted within 2 working days.
If you are looking for a diëtitian on a short term notice, please look for another dietitian in your neighbourhood with the following link: https://nvdietist.nl/vind-een-dietist/.

Samenwerking met artsen, praktijkondersteuners en diëtisten

Uw patiënten hebben recht op 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket. Op indicatie van een arts kan uw patiënt ook een bezoek aan huis krijgen binnen het zorggebied Amsterdam Groot Zuid. Met de (praktische) voedingskennis in relatie tot ziekten en klachten kunnen wij de zorg voor uw patiënt goed ondersteunen en versterken.

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam kan op verschillende manieren.

Zorgdomein
Geregistreerd diëtist
ZorgMail
Zorgmail community
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
Ketenzorg Diabetes Mellitus
Verwijsformulier diëtist voor huisarts (pdf)
Verwijsformulier diëtist voor tandarts (pdf)
AGB Code 24052267

Rapportage diagnose, behandelplan en resultaten

De diëtist zal u, met instemming van uw cliënt, na het eerste bezoek en aan het eind van de behandeling een rapportage sturen met daarin onder andere de diëtistische diagnose, de behandeldoelen, het behandelplan en de bereikte resultaten. Indien noodzakelijk, informeert of overlegt de diëtist tussentijds met u.

Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking en tevreden cliënten!