Gesloten tot 13 augustus 2024. U kunt wel contact opnemen als u op korte termijn een jodium-arm dieet moet volgen. Closed until August 13, 2024. If you need to comply to a low-iodin diet, feel free to contact.

Samenwerking met artsen, praktijkondersteuners en diëtisten

Uw patiënten hebben recht op 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket. Op indicatie van een arts kan uw patiënt ook een bezoek aan huis krijgen binnen het zorggebied Amsterdam Groot Zuid. Met de (praktische) voedingskennis in relatie tot ziekten en klachten kunnen wij de zorg voor uw patiënt goed ondersteunen en versterken.

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam kan op verschillende manieren.

Zorgdomein
Geregistreerd diëtist
ZorgMail
Zorgmail community
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
Ketenzorg Diabetes Mellitus
Verwijsformulier diëtist voor huisarts (pdf)
Verwijsformulier diëtist voor tandarts (pdf)
AGB Code 24052267

Rapportage diagnose, behandelplan en resultaten

De diëtist zal u, met instemming van uw cliënt, na het eerste bezoek en aan het eind van de behandeling een rapportage sturen met daarin onder andere de diëtistische diagnose, de behandeldoelen, het behandelplan en de bereikte resultaten. Indien noodzakelijk, informeert of overlegt de diëtist tussentijds met u.

Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking en tevreden cliënten!