Informatie rondom COVID-19

De praktijk is geopend voor alle cliënten die 24 uur vrij zijn van COVID-19-achtige klachten (zie: Symptomen COVID-19, RIVM) en die geen huisgenoten hebben met koorts- of benauwdheidsklachten. Bij binnenkomst worden cliënten hierop nagevraagd en wordt cliënten gevraagd de handen te desinfecteren met alcohol.

Bij het maken van afspraken wordt getracht tijd tussen cliënten in te plannen, zodat oppervlakken die vaak met handen worden aangeraakt steeds gedesinfecteerd kunnen worden. De praktijk beschikt over een luchtventilator en wordt ook regelmatig gelucht. Tussen de cliënt en diëtist staat een plexiglas scherm.

Samenwerking met artsen, praktijkondersteuners en diëtisten

Uw patiënten hebben recht op 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket. Op indicatie van een arts kan uw patiënt ook een bezoek aan huis krijgen binnen het zorggebied Amsterdam Groot Zuid. Met de (praktische) voedingskennis in relatie tot ziekten en klachten kunnen wij de zorg voor uw patiënt goed ondersteunen en versterken.

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam

Doorverwijzing naar Diëtist Amsterdam kan op verschillende manieren.

Zorgdomein
Geregistreerd diëtist
ZorgMail
Zorgmail community
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
Ketenzorg Diabetes Mellitus
Verwijsformulier diëtist voor huisarts (pdf)
Verwijsformulier diëtist voor tandarts (pdf)
AGB Code 24052267

Rapportage diagnose, behandelplan en resultaten

De diëtist zal u, met instemming van uw cliënt, na het eerste bezoek en aan het eind van de behandeling een rapportage sturen met daarin onder andere de diëtistische diagnose, de behandeldoelen, het behandelplan en de bereikte resultaten. Indien noodzakelijk, informeert of overlegt de diëtist tussentijds met u.

Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking en tevreden cliënten!